رهایی از عشق یک طرفه

رهایی از عشق یک طرفه امکان پذیر است یا خیر؟ چگونه می توانیم عشق یک طرفه را فراموش کنیم؟ چطور می توانیم بعد از اینکه عاشق کسی شدیم که هیچ حسی به ما ندارد به…